ZARZĄDZENIE NR 34/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 26 maja 2020 r.
w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Na podstawie art. I 10 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Upoważniam pełniącą obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku Panią Marzenę Gałązkę do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

§2. Upoważnienie obowiązuje na czas pełnienia funkcji pełniącej obowiązki Kierownika GOPS.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 34/2020 (146kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (26 maja 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 czerwca 2020, 10:44:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177