ZARZĄDZENIE NR 35 /2020

Burmistrza Piątku
z dnia 26 maja 2020 r.
w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Piątku.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111), w brzmieniu określonym przez art. 143, pkt. 7 lit. „a” i „b”, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), zarządzam co następuje

§ 1. Upoważniam pełniącą obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku Panią Marzenę Gałązkę do:
a) Prowadzenia postępowań w zakresie przewidzianym w ustawie o świadczeniach rodzinnych;
b) Wydawania decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych;
c) Dysponowania środkami pieniężnymi przeznaczonymi na realizację świadczeń rodzinnych

§ 2. Upoważnienie obowiązuje na czas pełnienia funkcji pełniącej obowiązki Kierownika GOPS.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 35/2020 (155kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (26 maja 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 czerwca 2020, 10:46:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 419