ZARZĄDZENIE NR 36 /2020

Burmistrza Piątku
z dnia 26 maja 2020 r.
w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny i wydawania decyzji administracyjnych.

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Upoważniam pełniącą obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku Panią Marzenę Gałązkę do realizacji zadań wynikających z niniejszej ustawy i wydawania decyzji administracyjnych.

§ 2. Upoważnienie obowiązuje na czas pełnienia funkcji pełniącej obowiązki Kierownika GOPS.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 36/2020 (144kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (26 maja 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 czerwca 2020, 10:48:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 173