ZARZĄDZENIE NR 38 /2020

Burmistrza Piątku
z dnia 26 maja 2020 r.
w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

Na podstawie art. 8a i art. 8 b, art. 8 c oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 808), zarządzam co następuje:

§1. Upoważniam pełniącą obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku Panią Marzenę Gałązkę do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w tych sprawach oraz prowadzenia postępowania i wydawania decyzji z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

§2. Upoważnienie obowiązuje na czas pełnienia funkcji pełniącej obowiązki Kierownika GOPS.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 38/2020 (181kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (26 maja 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 czerwca 2020, 10:52:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 177