ZARZĄDZENIE NR 39/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 26 maja 2020 r.
w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i wydawania w tych sprawach decyzji.

Na podstawie art.178 ustawy z dnia z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2020 r. poz.821), zarządzam co następuje :

§1.1 Upoważniam pełniącą obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku Panią Marzenę Gałązkę do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i wydawania w tych sprawach decyzji.

§2. Upoważnienie obowiązuje na czas pełnienia funkcji pełniącej obowiązki Kierownika GOPS.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisani.

Zarządzenie nr 39/2020 (144kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (26 maja 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 czerwca 2020, 10:53:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 396