ZARZĄDZENIE NR 41/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 26 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Na podstawie art.10 ust. 13 ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”(Dz.U z 2019 poz.473, poz.1818 .) oraz art.20 ust.3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2020 r. poz.l 11.) zarządzam co następuje:

§ 1. Udzielam upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku Pani Marzenie Gałązce do prowadzenia postępowań oraz do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

§2. Upoważnienie obowiązuje na czas pełnienia funkcji pełniącej obowiązki Kierownika
GOPS.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 41/2020 (165kB) pdf 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (26 maja 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 czerwca 2020, 10:57:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 644