ZARZĄDZENIE NR 42/2020

Burmistrza Piątku
z dna 26 maja 2020 r.
w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji w tym zakresie.

Na podstawie art.3O ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz .U. z 2020 r. poz.713) oraz art.20 ust.3 ustawy z dnia 28listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2020 r. poz. 111), w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j.Dz.U z 2017 r. poz.2092 ze zm.)> zarządzam co następuje :

§1.1 Udzielam pełniącej obowiązki Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku Pani Marzenie Gałązce upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.

§2. Upoważnienie obowiązuje na czas pełnienia funkcji pełniącej obowiązki Kierownika GOPS.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 42/2020 (165kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (26 maja 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 czerwca 2020, 11:00:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 167