ZARZĄDZENIE NR 46/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 8 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania Komisji stypendialnej Burmistrza Piątku

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz §4 ust. 1 i 2 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XVII/94/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Piątku oraz uchwały nr XIX/I 12/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 15 maja 2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/94/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Piątku zarządzam, co następuje:

§1. Celem rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Piątku powołuję komisję stypendialną w składzie:
1) Przewodniczący:
"Pan Mariusz Pawłowski - przedstawiciel Burmistrza Piątku, kierownik Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku.
2) Członkowie:
"Pan Tomasz Kucharczyk - przedstawiciel Rady Miejskiej w Piątku, Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Piątku,
“Pani Agnieszka Stróżewska - Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie,
"Pani Wioletta Kacprzak - Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku.

§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości przez opublikowanie na stronie BTP Gminy Piątek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 46/2020 (204kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (8 czerwca 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (15 czerwca 2020, 11:16:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 170