ZARZĄDZENIE NR 31/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie upoważnienia geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu
granic rozgraniczanych nieruchomości.

Na podstawie art. 11, art. 31 ust.l, art. 43 pkt 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r., poz. 276, 284) zarządzam co następuje:

§ 1. Upoważniam geodetę Pana Bogusława Millera posiadającego uprawnienia zawodowe nr 14672, do dokonania czynności rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Łęka , gmina Piątek stanowiące działki ewidencyjne nr:
- 170 będącą własnością Państwa Anny i Jarosława Garus, na podstawie aktu notarialnego repertorium A nr 1247/90, (obręb geodezyjny Łęka),
z nieruchomością oznaczoną wg ewidencji gruntów jako działka nr:
- 171 będącą własnością Państwa Wiesławy i Włodzimierza Białkowskich, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy prowadzi księgę wieczystą nr LD1Y/00024203/0
w zakresie określonym w postanowieniu o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego Nr GG.6830.1.2019.DM z dnia 29.01.2020 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 31/2020 (197kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (29 kwietnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (16 czerwca 2020, 09:34:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 712