ZARZĄDZENIE NR 50/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 23 czerwca 2020 r.
w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Piątku

Na podstawie art.90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 12197) oraz §4 ust. 6 i 7 Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Piątku, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/94/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Piątku oraz Uchwały Nr XIX/112/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/94/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Piątku zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyznaję stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2019/2020 uczniom Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku:

Zarządzenie nr 50/2020 (206kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (23 czerwca 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (2 lipca 2020, 13:01:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 625