ZARZĄDZENIE NR 57/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie,
Czerników 11, 99-120 Piątek

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 63 ust. 1 i 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powierzam Pani Agnieszce Bartczak stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie, Czerników 11, 99-120 Piątek na okres od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2025 r.

§ 2. Pani Agnieszce Bartczak - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie udziela się pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie nr 57/2020 (376kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (29 lipca 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (29 lipca 2020, 13:13:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 376