ZARZĄDZENIE NR 60/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 3 sierpnia 2020r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego wynikającego z przeciętnego pięciodniowego tygodnia pracy w inny dzień tygodnia, niż sobota.

Na podstawie art.31i 33 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz § 29 ust. 2 Zarządzenia Nr 21/2009 Wójta Gminy Piątek z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Piątek zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się dzień wolny od pracy w Urzędzie Miejskim w Piątku w dniu 14 sierpnia 2020r. ( piątek) dla pracowników Urzędu Miejskiego w Piątku za święto Wniebowzięcie NMP - 15 sierpnia 2020r. przypadające w sobotę.

§ 2. Dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy Piątek kierownicy tych jednostek wyznaczą dzień wolny od pracy za święto Wniebowzięcie NMP -15 sierpnia 2020r. przypadające w sobotę - odrębnym zarządzeniem.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Piątku oraz na stronie BIP Gminy Piątek.

Zarządzenie nr 60/2020 (187kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (3 sierpnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (4 sierpnia 2020, 07:24:50)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (6 sierpnia 2020, 12:04:25)
Zmieniono: format tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 477