ZARZĄDZENIE NR 62/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 03.08. 2020 r.
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Na podstawie art. 110 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Na wniosek p.o Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważniam starszego pracownika socjalnego Panią Ewę Błaszczyk do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy podczas nieobecności p.o Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku.

§2. Traci moc upoważnienie z dnia 02 stycznia 2020 r.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 62/2020 (160kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (3 sierpnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 sierpnia 2020, 07:57:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 95