ZARZĄDZENIE NR 64/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Piątku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury
za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1175) Burmistrz Piątku przedstawia:

§ 1. Informację z wykonania budżetu Gminy Piątek za I półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2032 Gminy Piątek za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku – Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku – Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Informacje o których mowa w § 1-4 przedstawia się Radzie Miejskiej w Piątku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 64/2020 (5365kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (25 sierpnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 sierpnia 2020, 13:15:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 106