ZARZĄDZENIE NR 73/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1342) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się dzień 30 września 2020 r. jako ostateczny termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2020/2021.

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1 składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2020/2021.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół, których siedziba znajduje się na terenie gminy Piątek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 73/2020 (169kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (22 września 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 września 2020, 11:25:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 320