ZARZĄDZENIE NR 83/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 12 listopada 2020 r.
w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste powietrze”.

Na podstawie art.30 ust. 1, art.31, art.33, art.47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.7I3) oraz zgodnie z art.411 ust. 10 r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( t. j. Dz. LI. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Marzenę Gałązkę - p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dofinansowanie zgodnie z art.411 ust. 10 g-10 s ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

§ 2. Upoważnienie obowiązuje na czas pełnienia funkcji p.o. Kierownika GOPS.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Zarządzenie nr 83/2020 (181kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (12 listopada 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (13 listopada 2020, 11:34:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 102