ZARZĄDZENIE NR 90/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 03 grudnia 2020r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego wynikającego z przeciętnego pięciodniowego tygodnia pracy w inny dzień tygodnia, niż sobota.

Na podstawie art. 31 i 33 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz § 29 ust.2 Zarządzenia Nr 21/2009 wójta Gminy Piątek z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Piątek zarządza się,
co następuje:

§ 1. Wyznacza się dzień wolny od pracy w Urzędzie Miejskim
w Piątku w dniu 24 grudnia 2020r. (czwartek) dla pracowników Urzędu Miejskiego w Piątku za święto Świętego Szczepana - 26 grudnia 2020r. przypadające w sobotę.

§ 2. Dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Piątek kierownicy tych jednostek wyznaczą dzień wolny od pracy za święto Świętego Szczepana - 26 grudnia 2020r. przypadające w sobotę - odrębnym zarządzeniem.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 4. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Piątku oraz na stronie BIP Gminy Piątek.

Zarządzenie nr 90/2020 (179kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (3 grudnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (3 grudnia 2020, 09:33:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 324