ZARZĄDZENIE NR 94/2020

Burmistrza Piątku z dnia 15 grudnia 2020r.
w sprawie powołania komisji przetargowej w Gminie Piątek.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - ustawy Prawo zamówieńpublicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), postanawiam:

§1. W celu udzielania zamówień publicznych w Gminie Piątek powołuję komisję do przeprowadzania postępowań przetargowych zwaną „komisją przetargową” w następującym składzie:
1. Pan Remigiusz Ratajski - przewodniczący
2. Pan Radosław Łoniewski - członek
3. Pani Daria Matusiak - członek
4. Pani Anna Szczepaniak - członek
5. Pan Jacek Michalski - członek
6. Pan Krzysztof Menes - członek
7. Pan Mateusz Olczak- członek

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§3. Traci moc dotychczas obowiązujące Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Piątku z dnia 9 kwietnia 2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej w Gminie Piątek.

Zarządzenie nr 94/2020 (161kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (15 grudnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (21 grudnia 2020, 09:24:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 318