ZARZĄDZENIE NR 95/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 17 grudnia 2020r.
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w trybie art. 19a Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego
i o Wolontariacie, tzw. Trybie małych zleceń

Na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o Działalności Pożytku Publicznego
i o Wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 t.j.) Burmistrz Piątku zarządza co następuje:

§1. Przyjmuje się regulamin przyznawania dotacji na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tzw. Trybie małych zleceń, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2. Corocznie po uchwaleniu budżetu gminy Burmistrz Piątku ogłosi na stronie internetowej, wysokość środków jakie przeznacza się na zlecenie zadań publicznych w trybie małych zleceń.

§3. Traci moc Zarządzenie Nr 56/2016 Wójta Gminy Piątek z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w trybie art. 19a Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie , tzw. Trybie małych zleceń.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 95/2020 (1420kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (17 grudnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (21 grudnia 2020, 12:43:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 56