ZARZĄDZENIE NR 103/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie i nieładzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2020

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U, z 2020 poz.713) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm) Burmistrz Piątku zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków kwoty przyjęte Zarządzeniem Nr 102/2020 Burmistrza Piątku z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek, zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 103/2020 (2808kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (31 grudnia 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 stycznia 2021, 11:27:18)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (7 stycznia 2021, 11:29:52)
Zmieniono: format

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 112