Zarządzenie nr 4/2021

Burmistrza Piątku
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w latach 2021-2022

Na podstawie § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. poz. 1227) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące dni jako ostateczne terminy składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w latach 2021-2022:
- 27 września 2021 r. w roku szkolnym 2021/2022;
- 26 września 2022 r. w roku szkolnym 2022/2023.

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1 składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszcza! w odpowiednim roku szkolnym.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół, których siedziba znajduje się na terenie gminy Piątek.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 4/2021 (179kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (25 stycznia 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (26 stycznia 2021, 12:49:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 63