Zarządzenie nr 5/2021

Zarządzenie Burmistrza Piątku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

Burmistrza Piątku
z dnia 25 stycznia 2021 r.
w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

Na podstawie art. 33 ust.3 i art. 34 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1771, ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Jako Gminny Komisarz Spisowy powołuję Gminne Biuro Spisowe w Piątku, w celu przeprowadzenia spisu powszechnego ludności i mieszkań na terenie Gminy Piątek w 2021 r.

§ 2. Wycznaczam:
1. Panią Renatę Lepalczyk na Zastępcę Gminnego Komisarza Spisowego w Gminie Piątek i jednocześnie osobę do kontaktu z Urzędem Statystycznym - kontakt: tel. 24 722 10 07, e-mail: ugpiatek@ugpiatek.pl
2. Panią Katarzynę Skopiak na koordynatora,
3. Panią Annę Tyburę na członka,
4. Pana Jacka Michalskiego na administratora obsługującego System Ewidencji Rachmistrzów - dane kontaktowe: tel 24 722 12 37, e-mail: promocja@ugpiatek.pl

§ 3. Siedzibą Gminnego Biura Spisowego jest Urząd Miejski w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, tel. 24 722 19 19, fax 24 722 19 09

§ 4. Zadania dla Gminnego Biura Spisowego określone zostały w art. 24 ust.1 i 2 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

Zarządzenie nr 5/2021 (198kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (25 stycznia 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (26 stycznia 2021, 12:51:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 583