Zarządzenie nr 12/2021

Burmistrza Piątku
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2021

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm) Burmistrz Piątku zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków kwoty przyjęte Zarządzeniem Nr 11/2021 Burmistrza Piątku z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 stanowiącymi integralną część zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 12/2021 (2327kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (26 lutego 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 marca 2021, 07:57:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 456