Zarządzenie nr 16/2021

Burmistrza Piątku
z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2021

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713, zmiana Dz.U. 2020 r. poz. 1378) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) Burmistrz Piątku zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków kwoty przyjęte Uchwała Nr XXX/164/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 31.03.2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 stanowiącymi integralną część zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 16/2021 (2044kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (31 marca 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 kwietnia 2021, 09:35:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 610