Zarządzenie nr 25/2021

Burmistrza Piątku
z dnia 25 maja 2021r,
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Piątku Raportu o stanie Gminy Piątek za 2020 rok.

Na podstawie art. 28aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) Burmistrz Piątku zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Piątku Raport o stanie Gminy Piątek za rok 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Raport o którym mowa w § 1 podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piątku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 25/2021 (137kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (25 maja 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (18 czerwca 2021, 13:16:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 22