Zarządzenie nr 26/2021

Burmistrza Piątku
z dnia 18 czerwca 2021r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej do naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piątku - młodszego referenta ds. wymiaru podatku rolnego w Urzędzie Miejskim w Piątku

Na podstawie § 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2020r. poz.713 t. j.) i art. 11 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz.1282 t. j.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Powołuję komisję konkursową w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Piątku - młodszego referenta ds. wymiaru podatku rolnego
w Urzędzie Miejskim w Piątku,  w składzie:
1. Renata Lepalczyk - Przewodnicząca  
2. Anna Matusiak - Członek  
3. Iwona Szymczak - Członek
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Zarządzenie nr 26/2021 (160kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (18 czerwca 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (18 czerwca 2021, 13:18:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 268