Zarządzenie nr 28/2021

Burmistrza Piątku
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie przyznania uczniom stypendium Burmistrza Piątku w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie art.90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z. 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4) i §4 ust. 6 Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Piątku, stanowiącego Załącznik Nr I do Uchwały Nr XVI1/94/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Piątku oraz Uchwały Nr XIX/I 12/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X VII/94/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Piątku zarządzam, co następuje:

§ 1. W roku szkolnym 2020/2021 przyznaję uczniom jednorazowe stypendium (...)

Zarządzenie nr 28/2021 (228kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (23 czerwca 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (24 czerwca 2021, 08:00:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 33