Zarządzenie Nr 33/2021

Burmistrza Piątku
z dnia 26 lipca 2021 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządzam, co następuje :

§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Angeliki Moniki Jabłońskiej - nauczycielki kontraktowej Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:
Przewodniczący:
Pan Mariusz Pawłowski - przedstawiciel Burmistrza Piątku
Członkowie:
Pani Maria Jasińska - przedstawiciel Łódzkiego Kuratora Oświaty,
Pani Joanna Przybylak - dyrektor Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku,
Pani Jadwiga Amelia Karbowa - ekspert z listy ekspertów Ministerstwa Edukacji i Nauki,
Pani Iwona Błażejewska - ekspert z listy ekspertów Ministerstwa Edukacji i Nauki.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 33/2021 (178kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (26 lipca 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 lipca 2021, 08:21:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 533