Zarządzenie Nr 34/2021

Burmistrza Piątku
z dnia 30 lipca 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 202 Ir. poz. 1372) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)
Burmistrz Piątku zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 100.803,00 zl;
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 7.000,00 zl zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 447.803,00 zl;
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 354.000,00 zl, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Zarządzenie nr 34/2021 (2044kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (30 lipca 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (4 sierpnia 2021, 11:58:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 244