Zarządzenie Nr 42/2021

Burmistrza Piątku
z dnia 31 sierpnia 2021 roku
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste powietrze”.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31, art. 33, art. 47 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 202Ir. poz. 1372) oraz zgodnie z art. 411 ust. lOr ustawy z dnia 27 kwietnia 200Ir. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1219 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Upoważniam Panią Martynę Kacprzak- Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dofinansowanie zgodnie z art. 411 ust. 10g-10s ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

§ 2. Upoważnienie jest udzielone na czas nieokreślony i wygasa z dniem ustania stosunku pracy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 42/2021 (195kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (31 sierpnia 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (1 września 2021, 13:08:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 513