Zarządzenie Nr 45/2021

Burmistrza Piątku
z dnia 30 września 2021
w sprawie przekazania środków trwałych do Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021r. poz.1372) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawiam przekazać następujące środki trwałe:
1) Remont klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Piątku o wartości 15.980,00 zł, rok 2004,
2) Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację hali sportowej typu „Pilawa" o wartości 26.474,00 zł, rok 2005,
3) Ogrodzenie kompleksu Szkolnego tj. Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Piątku. Ogrodzenie z paneli ocynkowanych + słupki i bramy wyjazdowe o wartości 60.000,00 zł, rok 2005,
4) Pokrycie dachu hali Sportowej w Piątku papą, wartość 59.088,50, rok 2007.
5) Remont obiektów towarzyszących przy hali sportowej w Piątku- renowacja starych dachów- pokrycie papą 902,24 m2, o wartości 40.256,72 zł, rok 2007,
6) Instalacja monitoringu wizyjnego w Budynku Szkoły Gimnazjum w Piątku, o wartości 6.112,01 zł, rok 2009,
7) Naprawa poszycia dachowego na budynku Szkoły Gimnazjum w Piątku o wartości 50.940,62, rok 2009,
8) Ocieplenie pomieszczeń na kondygnacjach SAPO, przy Szkole Podstawowej w Piątku, o wartości 7.986,88 zł, rok 2009,
9) Zakup i instalacja pieca CO, o wartości 55.582,47 zł, rok 2013,
10) Projekt budowlany na roboty adaptacyjne w części szkoły podstawowej przy wydzieleniu oddziały przedszkolnego wartość 10.455,00zł, rok 2016,
11) Remont centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Piątku o wartości 59.980,95 zł, rok 2017.

§ 2. Dyrektor jednostki przyjmującej winien wprowadzić przekazany obiekt, o którym mowa w § 1 do ewidencji księgowej środków trwałych.

§ 3. Podstawę przekazania środka trwałego wymienionego w §1 stanowi protokół przekazania środka trwałego PT, jako załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej, Skarbnikowi Gminy Piątek oraz Podinspektorowi ds. Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 45/2021 (266kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (30 września 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (30 września 2021, 08:48:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 235