Zarządzenie Nr 48/2021

Burmistrza Piątku
z dnia 30 września 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 202 Ir. poz. 1372) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)
Burmistrz Piątku zarządza co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 98.470,00 zł z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 115.388,00 zł,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 16.918,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 49/2021 (1359kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (30 września 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 października 2021, 11:31:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 214