Zarządzenie Nr 52/2021

Burmistrza Piątku
z dnia 20 października 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Piątku zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 394.131,61 zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 849,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 431.131,61 zł.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 37.849,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Zarządzenie nr 52/2021 (1646kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (20 października 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (25 października 2021, 09:14:01)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (27 października 2021, 09:46:55)
Zmieniono: usunięcie błędu załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 473