Zarządzenie nr 55/2021

Burmistrza Piątku
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie odwołania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1771, ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Odwołuję Gminne Biuro Spisowe w Piątku, z siedzibą: Urząd Miejski w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, powołane do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. na terenie Gminy Piątek w składzie:
1. Pani Renata Lepalczyk - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego,
2. Pani Katarzyna Skopiak - koordynator,
3. Pani Anna Tybura - członek,
4. Pan Jacek Michalski - administrator obsługujący System Ewidencji Rachmistrzów.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 55/2021 (165kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (27 października 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (3 listopada 2021, 10:45:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 213