Zarządzenie nr 56/2021

Burmistrza Piątku
z dnia 27 października 2021 r.
w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych zakupionych w ramach projektu „pl.lD- Polska ID karta".

Działając na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2021 r. poz. 217, z późn. zm.) zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji według stanu ewidencyjnego na dzień 11 czerwca 2021 r.:

§1
1. Powołuję zespół spisowy w następującym składzie:
1) Sylwia Jaworska- Przewodnicząca
2) Daria Matusiak,
3) Anna Szczepaniak.

2. Spisowi z natury podlegać będą składniki majątkowe KPRM służące do wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz rejestracji stanu cywilnego składniki majątkowe (zakupione i przekazane w ramach projektu indywidualnego „pl.lD -Polska ID karta" z osi priorytetowej
„Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka).
3. Zespół spisowy powinien przeprowadzić inwentaryzację w dniach od 27 do 28 października 2021 r.

§2
Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej odpowiada za prawidłowe i zgodne z „Instrukcją Inwentaryzacyjną" przygotowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 56/2021 (177kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (27 października 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (3 listopada 2021, 10:48:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 239