Zarządzenie nr 59/2021

Burmistrza Piątku
z dnia 12 listopada 2021 r.
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2022 - 2032

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Piątku zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej w Piątku do uchwalenia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2022- 2032 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Miejskiej w Piątku wraz z objaśnieniem przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 59/2021 (3546kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (12 listopada 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (19 listopada 2021, 09:32:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 221