Zarządzenie Nr 68/2021

Burmistrza Piątku
z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie potwierdzenia terminu zakopania i wykopania piątkowskiej „Kapsuły czasu”.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2021 r. poz. 1372, 1834) Burmistrz Piątku zarządza, co następuje:

§1.
Wykopać kapsułę czasu w dniu 21 sierpnia 2071 roku o godz. 10:00 dokładnie 50 lat po jej zakopaniu w dniu 21 sierpnia 2021 roku.

§2.
Kapsuła czasu została zakopana na pamiątkę odzyskania praw miejskich w dniu 1 stycznia 2020r.
przez Piątek, umieszczono w niej przedmioty i informacje przeznaczone dla przyszłych pokoleń.

§3.
Wykopanie piątkowskiej „Kapsuły czasu” powierzam przyszłym władzom samorządowym naszego miasta.

§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 68/2021 (149kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (20 grudnia 2021)
Opublikował: Jacek A. Michalski (22 grudnia 2021, 13:39:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 376