ZARZĄDZENIE NR 8/2022

Burmistrza Piątku
z dnia 12 stycznia 2022
w sprawie powołania stałej komisji ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku różnych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powstałych na terenie Gminy Piątek.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2268 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję stałą komisję ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku różnych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powstałych na terenie Gminy Piątek w składzie:
1. Przewodnicząca - Ewa Błaszczyk
2. Sekretarz - Anna Sakiewa
3. Członek - Remigiusz Ratajski

§2. Zadaniem komisji jest:
1. Szacowanie szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku różnych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powstałych na terenie Gminy Piątek.
2. Weryfikacja oświadczeń osób lub rodzin wnioskujących o pomoc w formie zasiłku celowego na remonty budynków mieszkalnych, które uległy zniszczeniu w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powstałych na terenie Gminy Piątek.
3. Sporządzenie protokołu z oględzin i strat w budynkach mieszkalnych powstałych w wyniku różnych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powstałych na terenie Gminy Piątek w trybie art. 67 i 85 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 202Ir. poz. 735 ze zm.), którego wzór stanowi Załącznik do Zarządzenia.

§3.1. Komisja dokonuje oceny szkód na podstawie zgłoszeń administratorów obiektów, właścicieli budynków oraz wizji w terenie.
2. Praca komisji jest nieodpłatna.
3. Praca komisji rozpoczyna się po zgłoszeniu szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku różnych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych powstałych na terenie Gminy Piątek przez administratorów obiektów, właścicieli budynków.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 8/2022 (567kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (12 stycznia 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (20 stycznia 2022, 08:03:26)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (20 stycznia 2022, 08:18:12)
Zmieniono: korekta składu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 451