ZARZĄDZENIE NR 10/2022

Burmistrza Piątku
z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Burmistrz Piątku zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 20.901,00 zl.
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 83.333,00 zl zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 29.551,00 zl.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 91.983,00 zl, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu państwa na realizację zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego”, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Zarządzenie nr 10/2022 (2320kB) pdf 

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 lutego 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (7 marca 2022, 09:05:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 305