ZARZĄDZENIE NR 15/2022

Burmistrza Piątku
z dnia 16 marca 2022 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Martynie Kacprzak “Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy, ustalenia prawa do tego świadczenia, przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) i art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 583) zarządzam, co następuje:

§1. Upoważniam Panią Martynę Kacprzak - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego obywatelom Ukrainy ustalenia prawa do tego świadczenia, przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

§2. Odwołanie niniejszego upoważnienia lub jego ograniczenie może nastąpić w każdym czasie.

§3. Ustanie stosunku pracy lub zmiana stanowiska pracy powoduje wygaśniecie niniejszego upoważnienia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 15/2022 (223kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (16 marca 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (17 marca 2022, 14:08:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 221