ZARZĄDZENIE NR 17/2022

Burmistrza Piątku
z dnia 24 marca 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2022

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 poz.1372) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) Burmistrz Piątku zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków kwoty przyjęte Uchwałą Nr XL/212/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 stanowiącymi integralną część zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 17/2022 (2354kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (24 marca 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (1 kwietnia 2022, 08:11:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 411