ZARZĄDZENIE NR 19/2022

Burmistrza Piątku
z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Martynie Kacprzak “Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559J i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t, i. Dz. U. z 2022r., poz. 583} oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty (Dz. U. z 2022r. poz. 605, poz. 654}, zarządzam, co następuje:

§1. Upoważniam Panią Martynę Kacprzak - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustalenia prawa do tego świadczenia, przekazywania informacji o przyznaniu tego świadczenia, a także do weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, o której mowa w § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.

§2. Odwołanie niniejszego upoważnienia lub jego ograniczenie może nastąpić w każdym czasie.

§3. Ustanie stosunku pracy lub zmiana stanowiska pracy powoduje wygaśniecie niniejszego upoważnienia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 19/2022 (272kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (30 marca 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (27 kwietnia 2022, 12:14:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 316