ZARZĄDZENIE NR 25/2022

Burmistrza Piątku
z dnia 25 kwietnia 2022 roku
w sprawie zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, którymi będzie się kierowała Komisja Stypendialna.
 
Na podstawie § 6 i § 14 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piątek, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/124/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Piątek.
postanawiam:
 
§1. Ustalić od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. wysokość stypendium szkolnego w kwocie 248,00 zł miesięcznie na jednego ucznia, gdzie miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosi do 50% kryterium dochodowego 600 zł (od 0 zł do 300,00 zł).
 
§2. Ustalić od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. wysokość stypendium szkolnego w kwocie 173,00 zł miesięcznie na jednego ucznia, gdzie miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosi powyżej 50% kryterium dochodowego 600 zł (od 300,01 zł do 600,00 zł).
 
§3. Zasiłek szkolny od 1 stycznia 2022 r. wynosi 620,00 zł.
 
§4. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.
 
§5. Traci moc Zarządzenie Nr 48/2021 Burmistrza Piątku z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zasad ustalania wartości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, którymi będzie się kierowała Komisja Stypendialna.
 
Zarządzenie nr 25/2022 (218kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (25 kwietnia 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (29 kwietnia 2022, 12:29:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 166