ZARZĄDZENIE NR 44/2022

Burmistrza Piątku
z dnia 4 sierpnia 2022 r.
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 63 ust. 1, 10 i 21 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116 i 1383) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powierzam Pani Adrianie Łempickiej-Kmieciak stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek na okres od dnia 1 września 2022 r. do dnia 3 1 sierpnia 2027 r.

§ 2. Pani Adrianie Łempickiej-Kmieciak - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku udziela się pełnomocnictwa stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 44/2022 (383kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (4 sierpnia 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (8 sierpnia 2022, 09:15:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 161