ZARZĄDZENIE NR 68/2022

Burmistrza Piątku
z dnia 12 października 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2022

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634) Burmistrz Piątku zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków kwoty przyjęte Uchwałą Nr XLVII/245/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 stanowiącymi integralną część zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 68/2022 (1217kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (12 października 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (14 października 2022, 11:09:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 306