ZARZĄDZENIE NR 69/2022

Burmistrza Piątku
z dnia 12 października 2022r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu dodatków dla podmiotów wrażliwych mających siedzibę na terenie Gminy Piątek.

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami) upoważniam

§ 1. Panią Martynę Kacprzak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do załatwiania spraw w moim imieniu, a w szczególności: do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 69/2022 (169kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (12 października 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (14 października 2022, 11:13:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 139