ZARZĄDZENIE NR 80/2022

Burmistrza Piątku
z dnia 18 listopada 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2022

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634) art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236 Burmistrz Piątku zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków kwoty przyjęte Zarządzeniem Nr 79/2022 Burmistrza Piątku z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 stanowiącymi integralną część zarządzenia.
   
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 80/2022 (3661kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (18 listopada 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 grudnia 2022, 08:20:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 307