ZARZĄDZENIE NR 81/2022

Burmistrza Piątku
z dnia 24 listopada 2022 roku
w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa dla Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 w Gminie Piątek.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 24 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zarządza się co następuje:

§ 1. Zarządzam wprowadzenie „Polityki Bezpieczeństwa dla Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 w Gminie Piątek”, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuję pracowników do przestrzegania „Polityki Bezpieczeństwa dla Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 w Gminie Piątek”.

§ 3. Wykonanie i wdrożenie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 81/2022 (4728kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (24 listopada 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 grudnia 2022, 08:23:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 336