ZARZĄDZENIE NR 82/2022

Burmistrza Piątku
z dnia 01 grudnia 2022 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Martynie Kacprzak “Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku elektrycznego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (t .j. Dz. U. poz. 2127 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1. Upoważniam Panią Martynę Kacprzak - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku elektrycznego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

§2. Odwołanie niniejszego upoważnienia lub jego ograniczenie może nastąpić w każdym czasie.

§3. Ustanie stosunku pracy lub zmiana stanowiska pracy powoduje wygaśniecie niniejszego upoważnienia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 82/2022 (195kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (1 grudnia 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 grudnia 2022, 08:25:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87