Zarządzenie Nr 1/2023

Burmistrza Piątku
z dnia 02 stycznia 2023 r.
w sprawie przyjęcia układu wykonawczego Gminy Piątek na rok 2023

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634) art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236) Burmistrz Piątku zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków kwoty przyjęte Uchwałą Nr XLIX/257/22 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątek na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 stanowiące integralną część zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 1/2023 (6508kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 stycznia 2023)
Opublikował: Jacek A. Michalski (5 stycznia 2023, 13:05:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87